Filosofie

ÚVAHA O ŠERMU

Povídání na téma rozdíly v šermu tenkrát a nyní, bojovníci versus romantici.

Úvaha o meči

Hodně lidí, kteří praktikují šerm v jeho jakékoli podobě (boj, divadlo, historie), mají ke zbrani zvláštní vztah. Vnímají ji jako něco víc než jen kus kovu. Netvrdím, že je toto vnímání špatné, i historie nám ukazují že se to dělo i tehdy, známe mnoho mečů, které nesly jména, či měly dokonce nějaké magické vlastnosti. Což byl důvod vzniku tohoto textu. Já osobně to vnímám jinak. Meč je pro mě pouze nástroj, který lépe či hůře slouží k účelu, kvůli kterému byl vyroben.

Meč, šerm a vůle

Čepel – může být ostrá, nebo tupá, krátká nebo dlouhý, čistá nebo rezavá… Ale není na ní nic urozeného, vznešeného ani šlechetného nebo dokonce mystického. Je to kus kovu, nástroj, který se lépe nebo hůře hodí k tomu, k čemu byl určen.

Meč – ani meč jako celek není urozený, vznešený nebo šlechetný… Může být malý nebo velký, těžký nebo lehký, vyvážený nebo nevyvážený, ozdobený nebo prostý, funkční nebo parádní… Na tom, jaký je meč, má částečný dopad i jeho čepel, ale i meč se sebedokonalejší čepelí může být znevážen špatně zvolenou hlavicí či délkou rukojeti. Nezáleží jenom na čepeli, záleží na zbrani jako celku. I meč je jen nástroj a jako každý nástroj, i meč se opotřebovává, ztrácí své kvality až je nakonec k nepotřebě. Meč je nahraditelný.

Šermířský pohyb – na šermířském pohybu opět není nic vznešeného, urozeného či šlechetného… Může být plynulý nebo trhaný, pomalý nebo rychlý, spořivý nebo silový, křečovitý nebo uvolněný, čistě účelný nebo plný klamných pohybů… U šermířského pohybu není důležité, jaký máte meč, i se špatnou zbraní může být pohyb ladný, funkční a smrtelný… Vlastní meč není důležitý, šermířský pohyb jde zopakovat s jakýmkoli mečem, i třeba s klackem nebo plastovou trubkou dokážete totéž… Není důležitá kvalita zbraně, ale vlastní umění pohybu, znalost, nacvičení a osvojení jednotlivých figur a logické navázání jedné na druhou, včetně celkové harmonie, sladění těchto pohybů jako celek. Zbraň se nic neučí, je to jen lepší či horší nástroj, který je používán zkušeným tělem.

Šerm – taktéž není nijak vznešený, urozený nebo šlechetný… Může být záludný nebo snadno předvídatelný, smrtelný nebo hravý, vedený na dálku nebo z blízka, bojový nebo divadelní, chladnokrevný nebo zběsilý… U šermu není příliš důležité, jaký je váš šermířský pohyb, je to pouze jedna s pomůcek která vám může pomoci zvítězit nad protivníkem. Je důležitá vaše momentální připravenost, vaše kreativita, schopnost odezírat soupeře a schopnost správné a adekvátní volby. Je důležitá vaše psychická odolnost, která může za to jak budete reagovat v boji, při ohrožení svého života, zda budete smělí či vystrašení. I bez šermířského pohybu a s klackem v ruce dokážete porazit cvičeného muže ve zbroji, pokud najdete způsob jak se proti soupeři prosadit.

Přístup k šermu – zde také není místo pro urozenost, vznešenost či šlechetnost… Přístup k šermu může být lajdácký nebo poctivý, konzumní nebo tvořivý, nadšený nebo chladný, divadelní nebo bojový… Přístup k šermu není závislý na ničem, není odvislý od počtu zbraní , které má dotyčný doma, ani podle jejich kvality nebo ceny… Nezáleží na tom, jaký je jeho šermířský pohyb, či jak dokáže obstát ve vlastním boji… Jediné, na čem závisí, je, jak je dotyčný šermem pohlcen, a co pomocí něj chce dokázat sobě či světu.

Použití šermu – jedině použití šermu může být vznešené, urozené nebo šlechetné. Není důležité, s jak kvalitní zbraní je ten čin proveden, nezáleží na pohybech, které byly použity, a nezáleží ani na tom, jestli byl chladnokrevný, vystrašený nebo statečný… Jediné, na čem záleží, je důvod a cíl, kvůli kterému byl šerm použit. Ale urozených, vznešených a šlechetných cílů se dá dosáhnout i bez použití šermu. Šerm není pro urozenost, vznešenost a šlechetnost důležitý, mohou se prosazovat spoustou jiných cest a použití šermu je jen jedna z nich. Volba je jen na uživateli, neb použití šermu může být také zákeřné, podlé a terorizující…

Přeji hodně štěstí všem uživatelům šermu s urozenými, vznešenými a šlechetnými úmysly…

Borek, mistr německé šermířské školy, člen MAGISTERIA

Komentáře nejsou povoleny.