O škole

Její současné cíle (náplň)

Škola Digladior se v současné době snaží vytvořit takovou vlastní strukturu, náplň a koncepci, aby se stala „průchozí“ školou. Znamená to, že se snažíme zprovoznit několik stupňů tréninků od úplných začátečníků až po pokročilé, které je možno navštěvovat, a hlavně úspěšně jimi projít (absolvovat od začátku do konce) a pokračovat v dalších, vyšších stupních. Škola Digladior se nyní snaží definovat látku a cvičební postupy (učební osnova) pro jednotlivé stupně.

Pokračovat v pořádání vnitřních turnajů, s postupným otevíráním se veřejnosti. Nejdříve okolním šermířským školám hlásícím se k Magistériu a poté dalším šermířským stylům a konkurenčním školám. Přinášet na tyto vnitřní turnaje další šermířské disciplíny, v nejbližší době kombinaci jednoruční meč s pěstním štítkem, jednoruční meč s velkým rytířským štítem a tesák. Zajišťovat další šermířské vzdělávání vlastním učitelům formou seminářů s ostatními činnými lidmi v oblasti šermu a to nejen historického. Podpora výměny cvičitelů mezi jednotlivými školami Magistéria a podpora „materiální výpomoci“ – půjčování bezpečných turnajových pomůcek a turnajových rozhodčích. Finanční podpora výzkumu historických šermířských knih a uvádění jejich vědomostí do praxe. Vzdělávání svých žáků v oborech s historickým šermem úzce souvisejících a to formou teoretických přednášek (šermířští mistři, vývoj zbraní, kostýmy, ochranné odění, …)

Žáci školy Digladior jsou vzděláváni v šermu a je kladen velký důraz na fyzickou připravenost, což k šermu a k jakémukoli jinému úpolu neodmyslitelně patří. Cílem školy Digladior není žádná duchovní cesta, či rozvíjení vnitřních energií, ale pouze šerm ve své historické, sportovní či divadelní podobě. Žákům samozřejmě není zakazováno či jinak znemožněno na libovolnou duchovní cestu vstoupit.

Její budoucí cíle

Vize, nebo spíše vytoužený cíl školy Digladior, je vytvořit dostatečnou členskou základnu lidí, které zajímá soubojový a bojový šerm historickými zbraněmi a jsou „ochotni“ (nebo ještě lépe „vyhledávají“) konfrontace s ostatními lidmi sportovní, či jinou, bezpečnou formou.
Vytvořit pravidelné prestižní turnajové setkávání lidí a dát popud vzniknout „šermířskému turnajovému žebříčku“. Pokud v něm navíc budou figurovat členové a žáci školy Digladior, bude to velice příjemná třešnička na pomyslném dortu.

Komentáře nejsou povoleny.