Lektoři

„Borek“ – Dalibor Belfín

Borek Belfín - hlavní lektor školy šermu Digladior

 

 

(narozen 1976)

mail: borek@digladior.cz

K šermu jsem se dostal v roce 1991, přes svoji sestru, která v té době byla členem skupiny historického šermu Berounští měšťané. Šerm mě pochopitelně jako všechny „mladé kluky“ ihned nadchnul a začal jsem se mu brzo věnovat naplno. Můj první učitel byl Stanislav Dupač, tehdejší i dnešní vedoucí Berounských měšťanů. Měl jsem hned na začátku velké štěstí, neb jsem se dostal na týdenní kurzy pořádané Lojzou Žídkem pod záštitou Magistéria a pod vedením Petera Kozy. Bylo to v Kupařovicích a psal se rok 1993. Hned na začátku jsem byl ohromen tím co všechno nevím a jakým způsobem lze o šermu uvažovat. Zde patří můj velký dík jednak Peterovi Kozovi a také Jurovi Andrýskovi, kteří mi otevřeli dveře do šermířského světa. Tyto kurzy jsem navštěvoval pravidelně a z dalších lektorů kteří se na mě podepsaly bych jmenoval hlavně Petra Nůska a Petra Barvíka.

Od roku ??? (nevim kolik) jsem byl požádán Peterem Kozou zda bych na týdenních školách nepomohl jako jeho asistent. S díky jsem přijal a tenkrát ještě nevědomky nastoupil na pomyslnou učitelskou dráhu. Později jsem asistoval i na seminářích meče a štítu a na pokročilých kurzech. Zbraně v kterých mám nejvetší praxi jsou jedenapůlruční meč a tesák, doplňkově meč a štít. Pro rozšíření svých znalostí a zvětšení úhlu pohledu na šerm jsem absolvoval v Magistériu semináře ještě na šerm šavlí, italskou, španělskou a francouzskou školu, které v současné době nijak dále nerozvíjím.

Mezi mé další učitele, kteří si zaslouží být jmenováni patří Denis Reymound, který mě učil boj beze zbraně, Petr Vytopil s Petrem Žákovským, kteří jako jedni z mála v Čechách čtou historické šermířské knihy, zkoumají v nich popsané techniky a snaží se je přivést zpět do praxe. Za což jim patří můj velký dík. Další je Roman Vaverka alias Müschwerk, který se snaží zrekonstruovat šermířskou knihu I.33 a který mě přibral to svého týmu. Posledního učitele kterého musím jmenovat, je člověk který mi ukázal co je to načasování a vzdálenost (tempo a menzura) a ukázal mi jak málo to umím. Oním učitelem je David Kuska, se kterým jsem kvůli svému pracovnímu vytížení a rodinným zdravotním problémům strávil mnohem méně času než kolik bych si přál.

Od začátku své šermířské cesty jsem členem skupiny historického šermu Berounští měšťané, která je k roku 2006 na poloprofesionálních základech.

Hodnocení kterého jsem dosáhl u Magistéria:

  • Německá škola – podmistr
  • Italská škola – ?? stupeň
  • Francouzská škola – ?? stupeň
  • Škola šavle – ?? stupeň

Sportovní úspěchy:

  • jednotlivé turnaje (nevím kolik a jake)
  • vítěz v escrimovém turnaji v Říčanech 2005
  • vítěz v prvních třech turnajích pořádaných školou Digladior

Členství:

Jsem členem Magistéria a České asociace historických šermířů

Publikační činnost:

Několik příspěvků do časopisu Pevnost (2003), vlastní neveřejná 70 stránková práce „Manipulační techniky s tesákem“ pro Magistérium (2003)


Honza – Jan Šimek

Honza Šimekmail: honza@digladior.cz

Příběh mého šermířského života začal v zimě l. p. 1999 kdy jsem jako mladé kuře přišel k jízdní skupině historického šermu Praecedo Regis. Do skupiny mne tehdy přivedla jejich členka a má dlouholetá kamarádka. Tam jsem se od starších kluků (Honzy Šefčáka a Marka Zobala) začal učit základům šermu.

Na podzim roku 2000 jsme měli obrovské štěstí, když nám David Vobr nabídl možnost účastnit se tréninků pod vedením Borka Belfína pořádaných v Lysolajích. Tam jsem se poprvé seznámil se systematickou výukou boje dlouhým mečem a poznal jsem, že i historický šerm je bojový sport.

Na podzim roku 2001 jsem absolvoval svoji první školu magisteria – šerm mečem a štítem. Zde jsem potkal svobodného šermířského mistra Petera Kozu a toto setkání pro mne bylo velikou inspirací pro další studium. V následujících letech jsem se dále učil u Borka Belfína a účastnil se různých týdenních i víkendových škol šermu.

V roce 2004 jsem opustil skupinu Praecedo Regis a spolu se svými přáteli jsme založili skupinu historického šermu Heraldicus, kde působím dodnes.

Od začátku roku 2005 pomáhám s výukou začátečníků ve škole Digladior a pokračuji ve vlastním studiu. Největších znalostí jsem dosáhl s dlouhým mečem a tesákem, doplňkově se věnuji meči a štítu a dřevcovým zbraním. Své znalosti jsem získával nejen díky šermířské škole Digladior, ale také zásluhou pana Petra Vytopila, zakladatele brněnské školy šermu, a pana Petra Žákovského, historika a překladatele historických učebnic šermu.

Hodnocení kterého jsem dosáhl u Magisteria:

Německá škola dlouhý meč II/2 stupeň
Německá škola meč a štít I/1

Sportovní úspěchy:

druhé místo v prvních dvou turnajích pořádaných školou Digladior

Členství:

Jsem členem Magisteria


Lukáš Matuška

Lukas - Lukáš Matuška(narozen 1978)

mail: lukas@digladior.cz

Historickému šermu se věnuje od roku 1998.

Pravidelným žákem školy Digladior od roku 2004.

Lektorem školy Digladior od roku 2008.

Nepravidelným žákem školy evropských bojových umění Magisterium v letech 1998 – 2000.  V roce 2008 dosáhl v rámci této školy hodnocení Mladší tovaryš druhého stupně.

Pravidelným žákem Školy šermu Brno Petra Vytopila (a Petra Žákovského) v letech 2001 až 2003, nepravidelným dosud.

Pravidelným žákem školy Ars Maiorum pod vedením Petra Žákovského v letech 2006 – 2010.

Členem šermířské skupiny Žehart.


„Axík“ – Jan Aksman

Axík - Jan Aksman(narozen 19**)

mail:axik@digladior.cz

Historickému šermu se věnuje od roku 1999

Pravidelným žákem školy Digladior od roku 2003

Lektorem školy Digladior od roku 2009

Členem skupiny Heraldicus


„Zdenál“ – Zdeněk Utišil

Zděnál - Zděněk Utišil(narozen 1973)

mail: zdenal@digladior.cz

Lektorem školy Digladior od roku 2012

Lektor školy ARS MAIORUM

Se šermem jsem začal v roce 1992 ve skupině historického šermu Grál, ve které jsem pak šermoval až do roku 2000.

Už na jaře roku 1993 jsem se zúčastnil týdenní školy Magisteria v Kupařovicích, kde se mi otevřel úplně nový svět a zcela zásadně se začal formovat můj pohled na šerm a jeho studium, také jsem se setkal s lidmi kteří následně výrazně ovlivnili můj pohled na šerm. Což byli, Petr Koza, Petr Barvík, Petr Nusek a Lojza Žídek.

Tehdy jsem se zúčastnil školy šermu šavlí, jízdy na koni a kaskadéřiny. V následujícím roce jsem studoval německou školu a v dalších letech jsem u Magisteria prošel několikrát Německou školou, Italskou školou, Francií, šermem šavlí, mečem a štítem.

Po přestěhování do Prahy jsem v letech 2000 až 2002 navštěvoval Borkovu školu, nejprve na Spořilově, později v Modřanech.

V roce 2006 jsem se dozvěděl o „rekonstrukcích“ a začal jsem se o to zajímat a shánět a studovat staré fechtbuchy, díky čemuž jsem se v roce 2008 stal žákem Ars Mariorum, kde jsem se po letech opět setkal s Davidem Vobrem a Petrem Žákovským s nimiž jsem v rámci Ars maiora začal úzce spolupracovat a pod vedením Petra Žákovského jsem se ponořil hlouběji do studia starých mistrů a začal i pro interní potřeby školy překládat některé fechtbuchy. V roce 2009 jsem již asistoval Petrovy s výukou a od roku 2010 jsem začal samostatně vyučovat.

V současné době se v rekonstrukcích evropských historických bojových uměních zabývám hlavně šermem dlouhým mečem podle Lichtenauerova učení a zápasem – Ringen. Dále pak studuji šerm tesákem a boj nožem a dýkou. Okrajově jsem zkoumal Harnisch fechten a boj holí a píkou.

V současné době se také podílím na projektu Landsknechti A.D. 1525

 

Ostatní bojové sporty:

1980-1983 Judo

1987 Taekvondo

1988-1991 Karate

1993-1997 Musado MCS

v němž jsem pak následně při svém studiu na FTVS v roce 2009 získal instruktorské oprávnění. Bohužel platné pouze pro AČR :-)


Jan Šulák

Šulda - Jan Šulák(narozen 1979)

mail: sulda@digladior.cz

Lektorem Digladioru je od roku 2008, ve stejném roce získání titulu Mladší tovaryš druhé stupně ve škole evropských bojových umění Magisterium.

Žákem školy Digladior od roku 2002.

Historickému šermu se věnuje od roku 1998.

3x zvítězil v turnaji školy Digladior a je vítězem několika ročníků Slovanského zápasu na akci „Čas vlků“.

Člen šermířské skupiny Armagedon.

Ostatní bojové sporty:

Aktivně JUDO od roku 1987 do 1999, v letech 1995 – 1997 člen ligového týmu Sokola HK. Získal několik medailí na českých i mezinárodních pohárech. Dorostenecký vícemistr republiky v těžké váze.

Účastnil se projektu ringen.cz


 

Absolventi

Kromě lektorů je možné se při výuce setkat i s našimi absolventy v rolích asistentů. Absolventy naší školy jsou žáci, kteří úspěšně složili nevyšší stupeň – Digladior 6.

„Moorhed“ – Pavel Kohout

V současnosti neaktivní lektor, žákem školy Digladior od roku 2002.

Absolventský stupeň získal v roce 2008.

Člen šermířské skupiny Armagedon.


Dáša Šuláková

Dáša ŠulákováAktivně se šermu věnuje od roku 2002. Nejprve formou víkendových akcí a následně jako žák pravidelných treninků Borka Belfína.

V roce 2008 získala titul Mladší tovaryš prvního stupně ve škole evropských bojových umění Magisterium a v roce 2009 se stala absolventem školy Digladior.

Své šermířské treninky doplňovala průpravou různých bojových stylů (judo, jiu jitsu, street fight) a fyzické přípravě se věnovala převážně v posilovně.

V současné době se věnuje převážně fyzické přípravě, je trenérem fitness a kulturistiky, instruktor bodystylingu a působila jako trenér bootcamps. Také poskytuje individuální treninky.

Je členkou šermířské skupiny Armagedon.

Úspěšně se účastní soutěží Ocelový muž / Ocelová žena.


„Bídy“ – Jan Biederman

Aktivně se věnuje šermu od roku 1998-1999.

Žákem školy od roku 2002.

Absolventský stupeň získal v roce 2010.

Absolvoval dva roky tréninků školy Ars Maiorum (Petr Žákovský – David Vobr – Zdeněk Utišil) a příležitostně se k ní vrací.

V současné době se různou měrou podílí na projektech Fähnlein Rattenschwanz – švýcarská pěchota 1476 a Landsknechti A. D. 1525.


„Xen“ – Jan Drahokoupil

Absolventský stupeň získal v roce 2010.


Lukáš Typl

Lukáš TyplŽákem školy Digladior od r. 2005.

Absolventský stupeň získal r. 2011.

V současné době se podílí na  projektu Doba Karlova (1350-1378).

Od r. 2008 se věnuje klasickému boxu, od r. 2009 kickboxu v klubu Kosagym.


Jiří Synek

Jiří Synek(narozen 1989)

Absolventský stupeň získal v roce 2012.

Žákem školy od roku 2005, od stejného roku se aktivně věnuje šermu.

Navstěvuje také tréninky Ars maiorum u Zdenála.

V roce 2011 byl třetí na turnaji školy Digladior.

V soucasné době se podílí na projektu Landsknechti 1525 A. D.

 

 


 

Radek Ondraabsolvent radek 2012

(narozen 1983)

mail: radek@digladior.cz

Absolventský stupeň získal v roce 2012. Šermu se aktivně věnuje od roku 2005. Šermířskou školu Digladior navštěvuje od roku 2006. Člen skupiny historického šermu Armagedon. Od roku 2012 se věnuje též německému zápasu (Ringen) pod Zdenálovým skvělým vedením. Vítěz šermířského turnaje Libušín 2011, několik druhých a třetích míst na turnajích školy Digladior, vítěz Kubelíkova kordu 2013 v kategorii dlouhý meč.

 


 

Jirka Rampasabsolvent jirka 2012

Absolventský stupeň získal v roce 2012.

Komentáře nejsou povoleny.